Copy
View this email in your browser
De vereniging JuristenRijk heeft mij, Pauline den Ambtman-Verbruggen, als directeur Strategie van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, gevraagd in te gaan op het jaarthema 'De samenwerking tussen beleid, uitvoering en toezicht'.  Als directeur bij een rijksinspectie ga ik graag in op dit verzoek. Lees verder
 
Bericht van de werkvloer
Merel van Gils, werkzaam als adviseur op het Douane Landelijk Kantoor bij de afdeling Handhavingsbeleid, cluster Heffing en Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en tevens trainee tot overheidsjurist.

Welke functies heb je vervuld?
Momenteel werk ik op het Douane Landelijk Kantoor als adviseur bij de afdeling Handhavingsbeleid , cluster Heffingen en Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Daarnaast volg ik de opleiding tot overheidsjurist bij de Academie voor Overheidsjuristen. Lees verder

 
Werkbezoek politie 22 februari 2023 - het nieuwe Wetboek van Strafvordering
Al 10 jaar wordt er gewerkt aan een geheel nieuw, gemoderniseerd Wetboek van Strafvordering. Dit wetboek is het belangrijkste normatieve en legitimerende kader voor de opsporing, en daarmee van groot belang voor de politie

Tijdens dit werkbezoek belichten sprekers van zowel het ministerie van J&V als de politie dit traject vanuit verschillende perspectieven. Lees verder
Save the date: voorjaarsbijeenkomst 
Op dinsdag 9 mei a.s. staat de voorjaarsbijeenkomst van JuristenRijk gepland. Het bestuur is druk doende om weer een interessante en gezellige middag neer te zetten. Noteert u deze datum alvast in uw agenda? Meer informatie volgt snel!
Verslag najaarsbijeenkomst JuristenRijk 23 november 2022

De bijeenkomst in een drukke zaal begon met een ingelaste algemene ledenvergadering (voorgezeten door Monique Commelin, voorzitter van het bestuur van JuristenRijk), waarin Eva Langelaar tot lid van het bestuur, tevens secretaris, werd benoemd.

De bijeenkomst stond verder in het teken van een actueel thema: 'De menselijke maat in de (rechts)praktijk'. Na de introductie van het programma en het welkom heten van de sprekers en de aanwezige leden door Jaap Roording (bestuurslid), namen de sprekers ons mee in de stand van zaken van de menselijke maat in de (rechts)praktijk). Lees verder

 

Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2023 Juristenrijk, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp