Copy
View this email in your browser
De vereniging JuristenRijk heeft mij, Jan-Willem Schaper, als directeur Juridische Zaken, plv. DG IND, gevraagd in te gaan op het jaarthema 'De samenwerking tussen beleid, uitvoering en toezicht'. Ik ga hier graag op in. Lees verder
Bericht van de werkvloer
Agnita Poortstra - werkzaam als juridisch adviseur binnen het Team Openbaarheid van de directie Wetgeving en Juridische Zaken bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Welke functies heb je vervuld?
Na bijna tien jaar als kandidaat-notaris met waarnemingsbevoegdheid te hebben gewerkt en vele akten te hebben gepasseerd, was het tijd voor mij voor een nieuwe uitdaging bij een organisatie met een groot maatschappelijk belang. Lees verder 
Verslag werkbezoek politie 22 februari 2023 - het nieuwe Wetboek van Strafvordering
Op 22 februari 2023 vond een werkbezoek bij de Politie in Utrecht plaats. Dit werkbezoek stond in het teken van het beoogde nieuwe Wetboek van Strafvordering. Sprekers van zowel het ministerie van JenV als de politie hebben dit traject vanuit verschillende perspectieven belicht. Lees verder
 
Verslag voorjaarsbijeenkomst 18 april 2023
De voorjaarsbijeenkomst stond deze keer in het teken van "Inzichten in de Straatsburgse praktijk". Jolien Schukking, Nederlandse rechter bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), nam de leden van JuristenRijk mee in de wereld van het EHRM en gaf een inkijkje in haar werk bij het Straatsburgse Hof en de zaken die daar aanhangig zijn. Bij het EHRM kunnen individuen, groepen, organisaties en landen een klacht indienen tegen een staat, door een beroep te doen op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Lees meer 
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2023 Juristenrijk, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp