Copy
Bekijk deze email in de browser
Nr. 5  -  6 november 2020
Inhoud

In deze nieuwsbrief kunt u de volgende zaken lezen:

- Godsdienstige vorming
- Ventilatie
- Citotoetsen - Voortgangsgesprekken
- Wijzigingen in de kalender
 • Voortgangsgesprekken
 • Kijkmoment
 • Gezamenlijke opening- Advent
 • Sinterklaas
 • Kerstviering
- Kalender
- Ingekomen stukken
Godsdienstige vorming

Week 41  - - - 9 t / m 15 november 2020
   Thema: Ik blijf bij je 
 
 Vertellingen:  
    De tabernakel, Exodus 40: 1 – 38
    Jozua, Deuteronomium 30: 11 – 31: 8
    Mozes sterft, Deuteronomium 34: 1 – 12
    Lied van de Week: Lied 362:
    ‘Hij die gesproken heeft een woord dat gáát…’

 
Week 42 - - - 16 t / m 22 november 2020 
     Thema: Zo vergeet je het niet
   Vertellingen:
   
Jozua, Jozua 1
    Het rode touw, Jozua 2: 1 – 24
    Stenen uit de Jordaan, Jozua 3 – 4
    Lied van de Week: Lied 832:
    ‘Geroepen om op weg te gaan…’


 
Ventilatie
In verband met de Covid -19 maatregelen staan ​​op school veel ramen de hele dag open - goed ventileren zorgt voor snelle verversing van de lucht in de lokalen. Dat betekent dat het in de lokalen, regelmatig, kouder is dan in voorgaande jaren. Daarom het advies om uw kind een extra vest van jasje aan te doen. Een vest of jasje kan als uw kind het warm heeft uit, ook als uw kind het na het buiten spelen warm heeft gekregen. En weer aan als het wat is afgekoeld
(Laagjes kleding doen het beter dan een dikke trui….).

                                                                                  

Cito toetsen - 10 minutengesprekken 

Wij zijn heel blij dat wij ondanks dat de maatregelen worden aangescherpt, nog steeds fysiek onderwijs kunnen geven aan de kinderen. 

Er wordt in de groepen hard gewerkt aan de basisvakken en we brengen in kaart wat de periode vóór de zomervakantie voor ons onderwijs en de kinderen heeft betekend. In april heeft Stichting PCO Gelderse Vallei besloten dat we de cito leerlingvolgsysteem (LVS) toetsen niet voor de zomervakantie zouden afnemen, maar na 4 weken onderwijs na de zomervakantie. Inmiddels hebben we alle toetsen afgenomen.  Dit geeft ons goed inzicht wat de kinderen de komende periode nodig hebben. We zien dat we op bepaalde gebieden wat moeten inhalen of extra moeten oefenen.

Om dit goed neer te zetten kunnen we gebruik maken van subsidiegelden. Deze subsidiegelden heeft de overheid beschikbaar gesteld om eventuele achterstanden, die tijdens de lockdown zijn ontstaan, weg te werken.

Met dit geld zijn remediërende materialen aangeschaft en wordt Anja Kamphuis, als remedial teacher, tussen de herfstvakantie en februari ingezet voor technisch lezen en rekenen. Dit kan betekenen dat uw zoon of dochter binnen of buiten de groep extra ondersteuning krijgt.
Wanneer dit het geval is, hoort u dat van de leerkracht. Daarnaast worden de lessen in de klas afgestemd op het niveau van de groep en kijken we kritisch naar wat de groep nodig heeft.

In de komende week zijn de 10-minutengesprekken, in deze gesprekken wordt de voortgang van uw zoon of dochter besproken. De resultaten van de cito LVS toetsen zijn hier onderdeel van. Deze cito-afname wordt niet weergegeven in een grafiek, omdat dit een alternatief afnamemoment was. We gebruiken de uitslagen vooral om te kijken waar we de aankomende periode extra aandacht aan gaan besteden. Tijdens het gesprek worden de uitslagen mondeling met u gedeeld.

In de kleutergroepen licht het accent van de gesprekken op het 'KIJK' - rapport dat de kinderen volgende week mee krijgen. En de kinderen van groep 8 ontvangen tijdens dit gesprek het voorlopige advies voor het voortgezet onderwijs.


 

Wijzigingen in de kalender


Aan het begin van het schooljaar kreeg u per gezin een mooie, handige kalender waar de activiteiten voor de school in staan ​​vermeld.
Door de corona-maatregelen zijn veel activiteiten geschrapt, of worden anders ingevuld dan gepland. Hieronder een aantal wijzigingen op een rijtje:


Voortgangsgesprekken  

In week 46 worden de voortgangsgesprekken gehouden. Deze vinden allemaal telefonisch plaats. Let op: de leerkrachten bellen u. Een uitzondering is gemaakt voor groep 8, bij dit gesprek zijn ook de leerlingen zelf aanwezig. 

Kijkmoment

Voor woensdag 18 november stond er een kijkmoment gepland. De kinderen zouden hun werk aan ouders, opa's oma's en allerlei belangstellenden mogen laten zien. Helaas gaat dit kijkmoment NIET door. U zult de reden begrijpen. We hopen later in het schooljaar nog een moment te kunnen bieden.                                                                                                                           

Gezamenlijke opening - Advent                                                                                                 
Voor maandag 30 november hadden we een speciale opening in 'de Voorhof' gepland. In 'de Voorhof' mogen we niet samen komen alle kinderen. We doen de opening ieder in de eigen groep, met een dezelfde (dezelfde) liturgie. Zo zetten we, in alle groepen, aandacht aan het begin van de Adventsperiode.
                                                               
 

Sinterklaas                                                                                                                                

Op vrijdag 4 december vieren we met alle kinderen van het Sinterklaasfeest op school.
Hoe we hier exact 'corona-proof' invulling  aan gaan geven is nog niet helemaal bekend. Wat zeker NIET doorgaat is de gezellige 'intocht' op het plein, met alle kinderen en heel veel ouders. We vieren zeker feest, maar dan binnen en zonder ouders. Op deze dag zijn álle groepen (dus óók groep 5 t / m 8) om 12 uur vrij!
 
                                                                                                                             


Kerstviering                                                                                                                            

Voor woensdag 16 december stond de kerstviering voor alle groepen op het programma. We waren gewend om het feest met een aantal groepen, samen met hun ouders, in 'de Voorhof' te vieren. Terwijl dan andere groepen Kerstfeest in het eigen lokaal, zonder ouders te vierden. (Dit wisselt per jaar). Aansluiten hebben we dan altijd een gezellig samenzijn met ouders en kinderen op het plein, onder het genot van glühwein en chocolademelk.

Dit jaar zijn de plannen anders (uiteraard alles onder voorbehoud van evt.).

We vieren het Kerstfeest alleen met de kinderen, in veel kleinere groepen op verschillende dagen.
De precieze uitvoering, informatie over het halen en brengen enz. communiceren we te zijner tijd.

Voor nu alvast de data:


De vieringen zijn van 19.00 - 20.00 uur.
           
Maandag 14 december  de groepen 7 & 8

Dinsdag 15 december de groepen 5 & 6.
Woensdag 16 december de groepen 3 & 4.
Donderdag 17 december de groepen 1/2.
                                           
Kalender


Week 46
Voortgangsgesprekken (telefonisch)
 

Vrijdag 20 november
Nieuwsbrief 6 
 
Maandag 30 november
Opening Advent (in de eigen groep)
 

Vrijdag 4 december
Sinterklaasfeest, alle groepen om 12 uur vrij
Nieuwsbrief 7 

 
Maandag 14 december
Kerstviering voor de groepen 7 & 8
 
Dinsdag 15 december
Kerstviering voor de groepen 5 & 6


Woensdag 16 december
Kerstviering voor de groepen 3 & 4

Donderdag 17 december
Kerstviering voor de groepen 1/2

Vrijdag 18 december
Nieuwsbrief 8
Start van de Kerstvakantie, voor alle groepen om 12 uur

Ingekomen stukken
 

Webinar "Hoe houden we het onderling gezellig?"

Maandag 9 november 20:30 - 22:00 uur

Webinar door: Elsbeth Teeling, schrijfster en Tischa Neve, kinderpsycholoog en opvoedkundige

Broertjes en zusjes, enig en vaak heel leuk en gezellig. Maar nou ook weer niet altijd, want soms is wordt je gek van de ruzietjes, het gekibbel of de jaloezie en valt het niet mee om de sfeer thuis een beetje te managen.                                                        

In dit webinar:
 • Hoe ga je om met ruzies tussen je kinderen? Grijp je in of laat je het gaan?
 • Hoe leer je je kinderen zelf ruzies op te lossen?
 • Hoe je een machtsstrijd tussen kinderen?
 • Hoe creëer je voorwaarden voor een goede onderlinge band en zo min mogelijk strijd?
 • Hoe zorg je ervoor dat je zelf kalm blijft in het heetst van de strijd?
 • Hoe verstevig je de onderlinge band tussen je kinderen?
 
Na afloop krijg je een hand-out met de beste punten om thuis aan de slag te gaan met alles wat we besproken hebben. Doe je mee?
 
Dit webinar voor ouders van kinderen tot en met de basisschool is maandag 9 november van 20.30 tot 22 uur. Kan je de 9e niet? Geen probleem. Meld je aan en dan ontvang je na afloop van het webinar een linkje naar de opname. Aanmelden kan door je gegevens te mailen naar:
welzijn@dekleineschans.nl

Er is plaats voor 50 deelnemers. Op = op!

 

   
 
       


 
Ingekomen stukken
 

    

 


 
Facebook
Website


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kindcentrum Koningin Juliana · Ekris 25 · Woudenberg, Utrecht 3931 PT · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp