Copy
KURSUSKATALOG FORÅR 2019


 
Pædagogiske kurser -
Målgruppe, formål og udbytte

Alle vore kurser henvender sig til praktikere, professionelle og andre med interesse indenfor området sårbare børn og unge.
 
Basen kompetencecenters pædagogiske kurser giver dig viden om kombinationer af diagnoser og tillægsdiagnoser samt konkrete praksisværktøjer, som har vist deres effekt i det daglige behandlingsarbejde, og som vil opkvalificere dit arbejde med børn og unge med særlige behov.

 
Alle vore kurser er bygget op således, at de klæder dig på med viden såvel som konkrete metoder og værktøjer, som du kan anvende i din daglige praksis, og du vil ligeledes få rig mulighed for dialog og erfaringsudveksling med andre fagfolk og praktikere.

Det er vores mission at dele den viden og ekspertise, vi har erhvervet os igennem de sidste 23 år som skole- og dagbehandlingstilbud. Basen Kompetencecenter bringer mennesker sammen for at dele og diskutere viden og erfaringer, der kan opkvalificere praktikere og professionelles daglige arbejde med sårbare børn og unge. 

BØRN OG UNGE MED SPISEFORSTYRRELSER OG AUTISME


Dato:  Fredag d. 8. marts 2019
Tid:     kl. 9.00 til 12.00
Pris:    970 kr. 
Kursus for praktikere, professionelle og andre med interesse indenfor området børn og unge med autisme og spiseforstyrrelser.

Unge med en autismediagnose har større sandsynlighed for at udvikle en længerevarende spiseforstyrrelse. Det er en problematisk cocktail, da begge diagnoser fordrer et rigidt fokus på bestemte ting, heriblandt krop og mad, hvilket kan gøre behandlingen kompliceret.

Kurset vil klæde dig på til at forstå og håndtere børn og unge med forskellige typer af spiseforstyrrelser, i kombinationen med autisme og andre psykiatriske diagnoser. Du vil få konkrete handlemuligheder og værktøjer til dit arbejde med målgruppen, og du vil få mulighed for at reflektere over egen praksis sammen med andre praktikere.

Undervisere: Christina Holte (behandler og underviser) og Luise Juel (vejleder og behandler)

 
Læs mere om kurset

BØRN & UNGE MED SKOLEVÆGRING OG ISOLATION


Dato:  Onsdag d. 13. marts 2019
Tid:     kl. 13.00 til 16.00
Pris:    970 kr.

Kursus for praktikere, professionelle og andre med interesse indenfor området børn og unge med skolevægring og isolation.

Få konkrete værktøjer og strategier til at tilrettelægge individuelle undervisnings- og behandlingsforløb for børn og unge med skolevægring, som måske har isoleret sig i hjemmet, og bliv klædt på med metoder og redskaber til at tilrettelægge brobygningsforløb tilbage til skolen.
 
På dette kursus vil vi gennemgå de forskellige typer af skolevægring og isolation, de bagvedliggende årsager samt hyppigt ledsagende diagnoser. Med udgangspunkt i to cases vil du få konkrete værktøjer og strategier til hvordan arbejdet kan tilrettelægges i praksis, bl.a. ved inddragelse af forskellige interventionsmetoder.   


Undervisere: Dina Cintin (psykiater), Luise Juel (vejleder og behandler) og Mette Tellerup Larsen (direktør)

 

Læs mere om kurset

BØRN & UNGE MED ANGST OG AUTISME


Dato:  Onsdag d. 27. marts 2019
Tid:     kl. 13.00 til 16.00
Pris:    970 kr.

Kursus for praktikere, professionelle og andre med interesse indenfor området børn og unge med angst og autisme.

Når vi arbejder med børn og unge med ASF der også har angst, er det vigtigt at vi er klædt på til også at håndtere deres angst. Ligeledes er det vigtigt at se efter hvilke symptomer, der kan knyttes til enten ASF eller angst, da disse har afgørende betydning for hvilke handlestrategier man skal lægge, for at hjælpe barnet eller den unge bedst muligt.

På dette kursus får du viden om forskellige angsttyper, og om de udfordringer som børn og unge med ASF kan have, når de også skal håndtere angst. Du får konkrete metoder og værktøjer som du kan anvende i dit møde og arbejde med målgruppen, og du får mulighed for at reflektere over din egen praksis sammen med andre fagprofessionelle.

Undervisere: Marie Falck Hansen (psykolog) og Luise Juel (vejleder og behandler)

 

Læs mere om kurset

NÅR FORÆLDRESAMARBEJDET BLIVER KOMPLICERET


Dato:  Onsdag d. 10. april 2019
Tid:     kl. 13.00 til 16.00
Pris:    970 kr.

Kursus for praktikere, professionelle og andre med interesse indenfor området børn og unge med særlige behov.

Hvad gør vi, når vi som professionelle udfordres i mødet med forældre? Hvordan håndterer vi det at have forskelligt syn på barnet, eller på hvad der skal til? Hvad hvis vi har forskellige forventninger til, hvem der gør hvad i samarbejdet?

Kurset vil give dig konkrete strategier til at professionalisere din faglige rolle, og vi vil komme med forskellige bud på hvordan du fagligt kan rammesætte og strukturere samarbejdet. Ligeledes vil vi komme med konkrete beskrivelser af, hvordan du kan benytte et fokus på mentaliseringsbegrebet til at fremme en forståelse af de bagvedliggende mekanismer og årsager.

Undervisere: Marie Falck Hansen (psykolog) og Luise Juel (vejleder og behandler)

 

Læs mere om kurset

HVORDAN PASSER DU PÅ DIG SELV SOM PROFESSIONEL?


Dato:  Onsdag d. 24. april 2019
Tid:     kl. 13.00 til 16.00
Pris:    970 kr.

Kursus for praktikere, professionelle og andre med interesse indenfor området børn og unge med særlige behov.

Dette kursus sætter fokus på, hvad det gør ved os som fagprofessionelle, når vi arbejder med udsatte unge og deres familier. Hvordan kan vi passe på os selv, og samtidig rumme andres sorg, smerte, angst, afmagt og raseri? Hvad gør vi, når vores eget nervesystem udfordres?

Kurset vil gøre dig klogere på, hvordan vores tolkninger af andres adfærd på den ene side kan være opslidende, men samtidig kan give os brugbar viden, som vi kan forstå vores egen adfærd op imod. Slutteligt vil vi lade os inspirere af den norske psykiater Per Isdal, der i bogen, Medfølelsens pris, peger på hvordan vi organisatorisk og kollegialt kan skabe et arbejdsmiljø, hvor vi tager bedre hånd om hinanden.

Undervisere: Jacob Guldager Søe (vicedirektør) og Luise Juel (vejleder og behandler)
 

Læs mere om kurset

 


Alle kurser afholdes på BASEN kompetencecenter
Middelfartgade 9, 1. sal
2100 København Ø
TILMELDING TIL KURSER
M     msc@basen.dk
T      2062 0462
W     www.basen.dk - Kompetencecenter
Åbn i din browser.

Kontakt:

info@basen.dk
39296767

www.basen.dk | www.basenstu.dk 

BASEN Kompetencecenter Middelfartgade 9, 2100 København Ø