Copy

Update over de nieuwe TechSchool in wording! 


Beste <<First Name>>,

Vanaf 1 augustus 2023 start in Amsterdam de nieuwe TechSchool; Dé vakschool voor vmbo-leerlingen basis- en kaderberoepsgericht van 12 tot 16 jaar. Ook is een licentie aangevraagd voor de Theoretische Leerweg (TL) ofwel Nieuwe Leerweg met de richting Technologie en Toepassing. Daarmee wordt de TechSchool een brede vmbo school die leerlingen optimaal voorbereidt op alle middelbare technische beroepsopleidingen. Tijd voor een update...
  Antwoord op 5 vragen rondom deze nieuwe TechSchool: 
1. Waarom een nieuwe TechSchool?

Bedrijven staan te springen om leerlingen met een technische opleiding. Helaas kiezen weinig leerlingen hiervoor omdat zij en hun ouders niet goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in de sector. De toekomstkansen voor technisch geschoolde vakmensen zijn zeer rooskleurig en de verdienmogelijkheden zijn uitstekend.
Daarbij zijn de verscheidenheid aan banen en de loopbaanmogelijkheden in de techniek enorm. De vraag naar technisch geschoolde vakmensen is groot en blijft de komende decennia verder toenemen.

Alleen door een grote instroom kunnen we onze ambities voor de energietransitie en de woningbouw ook daadwerkelijk realiseren. Bovendien wordt de technische sector gekenmerkt door veel innovatie zoals digitalisering en meer maatwerk. Ontwikkelingen die veel meisjes en jongens zullen aanspreken.
2. Wie zijn de initiatiefnemers van deze nieuwe TechSchool?

Vier besturen van voortgezet onderwijs (vo) in Amsterdam die technische profielen voor vmbo aanbieden, besloten om hun krachten te bundelen. Door deze nieuwe TechSchool te ontwikkelen, beantwoorden ze aan de grote vraag in Amsterdam naar technisch geschoold personeel. 

Doel: een eigentijdse, aantrekkelijke opleiding met uitstekende toekomstperspectieven voor jongens en meisjes die graag technisch bezig zijn of affiniteit hebben met techniek.

De vier scholen die deze nieuwe school ontwikkelen zijn:

Dit filmpje van pilot project 'Buitenkeuken' geeft een beeld hoe de toekomstige leerlingen van de TechSchool in projectvorm zullen leren en samenwerken. 
3. Wat is er bijzonder aan deze nieuwe TechSchool?

Vernieuwend onderwijs 
De school wordt gekenmerkt door een nieuw onderwijsconcept en een innovatieve leeromgeving. Leerlingen maken al in de onderbouw kennis met techniek en technologie in al zijn facetten. Dit gebeurt via een scala aan projecten waarbij het technische bedrijfsleven een directe rol speelt.

Bijvoorbeeld als opdrachtgever van het project, in de vorm van een stageplaats passend bij de probleemstelling of als gastdocent. Innovaties in de bedrijven en het curriculum van de TechSchool gaan daardoor hand in hand. Zo zorgen we ervoor dat leerlingen onderwijs krijgen op het snijvlak van heden en toekomst.

In kortere tijd een mbo-diploma
Daarnaast ontwikkelen we doorlopende leerlijnen met het mbo van Amsterdam. Leerlingen van de TechSchool behalen zo in kortere tijd ook een mbo-diploma en zijn direct inzetbaar op de arbeidsmarkt. 

In deze nieuwe TechSchool komen alle ontwikkelingen en kansen in de techniek in Amsterdam bij elkaar. Met het nieuwe onderwijsconcept en een innovatieve leeromgeving hopen we leerlingen en hun ouders te inspireren om te kiezen voor een technische opleiding.

In deze nieuwe TechSchool komen alle ontwikkelingen en kansen in de techniek in Amsterdam bij elkaar.
4. Hoe komt dit nieuwe onderwijsconcept & de innovatieve leeromgeving tot stand?

Een groep docenten van de 4 scholen met technische profielen (Mundus College, Montessori Lyceum Oostpoort, Open Schoolgemeenschap Bijlmer en Bredero Beroepscollege), aangevuld met enkele experts, komen sinds september 2021 elke woensdag bij elkaar.
Zij hebben de eerder ontwikkelde visie vertaalt naar een geheel nieuw onderwijskundig concept. Dat wordt op dit moment geconcretiseerd in werkvormen en een curriculum. Daarbij leveren zij ook input voor het programma van eisen van het gebouw en de inrichting. Samen met een projectteam van de gemeente zijn alle inspanningen erop gericht de TechSchool op 1 augustus 2023 te openen.
 
Lees meer over het Onderwijskundig fundament
5. Wie is het bevoegd gezag van deze nieuwe TechSchool? 

Het bevoegd gezag van de school wordt Esprit Scholen. Onder de docenten van de 4 scholen (Mundus College, Montessori Lyceum Oostpoort, Open Schoolgemeenschap Bijlmer en Bredero Beroepscollege) wordt momenteel gepeild wie er mee wil naar de nieuwe school.
Een voorstel met betrekking tot de rechtspositionele condities waaronder docenten kunnen overstappen is in de maak. Het streven is direct na de zomervakantie hierover meer informatie te geven. Momenteel wordt ook geïnventariseerd welke machines en inventaris meegaan naar de TechSchool. Het meeste zal nieuw worden aangeschaft. 
De TechSchool is onderdeel van TechCampus Amsterdam
De TechCampus heeft inmiddels al concrete vorm aangenomen. Het is een samenwerking van 30 vmbo-scholen, 6 scholen voor praktijkonderwijs en speciaal onderwijs, 3 mbo-instellingen, veel bedrijven en de gemeente.
 

Het doel van de TechCampus is om leerlingen van alle vo-scholen en leerlingen uit het primair onderwijs meerdere keren in hun schoolloopbaan te laten kennis maken met actuele techniek en technologie en bijbehorende beroepsperspectieven. Op school, bij bedrijven en op projecten in de stad. De TechCampus strekt zich uit over de hele stad. De TechSchool wordt een centrale speler, misschien wel het kloppend hart. 

De school zal geleidelijk groeien naar 400 tot 500 voltijds leerlingen. Daarnaast zullen er elk jaar zo’n 100 leerlingen van andere Amsterdamse scholen technische keuzevakken volgen. Meer lezen over TechCampus >>

  Update vanuit Media Vormgeving & ICT 
De 4 MVI scholen in A'dam zetten ICT onderwijs op de kaart
Afgelopen jaar hebben de vier MVI (Media, Vormgeving en ICT) scholen in Amsterdam - Huygens College, Mediacollege, Cburg College en Mundus College - de krachten gebundeld en geïnvesteerd in het innoveren van het Amsterdamse MVI onderwijs.

De gezamenlijke investering loont en geeft mooie resultaten: Ontwikkeling van nieuwe vakken (o.a. het keuzevak ‘Digitale beveiliging’) en state-of-the-art materieel zoals lasersnijders,
vr-brillen, UV-printers, de nieuwste camera’s en meer interessante technologie voor de MVI-labs op de vier scholen.
Koplopers
De vier scholen zijn intensief gaan samenwerken, ze doen aan kennisuitwisseling en gezamenlijke trainingen. Zij zijn daarmee koplopers van een grotere beweging in het vmbo die erop is gericht het techniek onderwijs in Amsterdam op de kaart te zetten en te beantwoorden aan de grote behoefte aan technisch geschoolde vakmensen.

Op donderdag 7 juli 2022 bezoekt Wethouder Marjolein Moorman van 15.00 tot 16.00 uur het Huygens College waar ze een rondleiding krijgt langs het nieuwe MVI lab – en lokaal vol eigentijdse technologie. Ook gaat ze daarbij in gesprek met docenten en leerlingen van de vier MVI scholen. 
 
Meer lezen over MVI & bezoek van Wethouder Moorman


Blijf op de hoogte

Wil je de programma's van Techcampus en/of de ontwikkelingen rondom De Techschool niet missen:
Vind je deze nieuwsbrief interessant? Stuur hem door! Vind je deze nieuwsbrief interessant? Stuur hem door!
Volg  TechCampus op LinkedIn Volg TechCampus op LinkedIn
Bekijk onze website Bekijk onze website
Mail ons Mail ons
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld en/of omdat deze nieuwsbrief naar u is doorgestuurd. 

Contact:
TechCampus Amsterdam
Jan van Galenstraat 31
Amsterdam, Noord Holland 1051 KM
Netherlands

Voeg ons toe aan je adresboek


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
TechCampus Amsterdam · Jan van Galenstraat 31 · Amsterdam, Noord Holland 1051 KM · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp