Copy
Si no visualitzes correctament el buttletí, fes clic aquí

Butlletí núm. 4 | Gener 2020

La millor manera de viatjar ja té títol

L'1 de gener van entrar en vigor els nous títols i tarifes de 2020, que afavoreixen les persones més habituals del transport públic. La nova T-usual és el nou abonament de referència, més barat i amb viatges il·limitats durant 30 dies. La T-casual és el nou títol de 10 viatges. (+)
El transport públic atendrà prop de 170.000 viatges
diaris més per la ZBE

El sistema de transport públic ha millorat freqüències, estrenat
línies, obert estacions i perllongat serveis per rebre la ZBE en millors condicions.(+)
La redacció del pdI surt al territori per afavorir la participació
 
Durant els propers mesos es realitzaran actes de participació i informació sobre el Pla Director d'Infraestructures. (+)
“El canvi tarifari beneficia als usuaris habituals del transport públic”
 
ENTREVISTA ATM
Parlem amb la directora tècnica de l’Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner, Maite Pérez, de l'Institut d'Estudis Regionals(+)
Comparteix a Facebook Comparteix a Facebook
Comparteix a Twitter Comparteix a Twitter
Comparteix via e-mail Comparteix via e-mail
Recorda que pots actualitzar les teves preferències donar-te de baixa del butlletí.

Autoritat del Transport Metropolità – C/ de Muntaner 315-321, Barcelona, 08021
 
En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE; l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) com a Responsable del Tractament l’informa que la dada «adreça de correu electrònic», de caràcter personal, serà tractada per gestionar el correu electrònic i atendre la seva petició, legitimats pel consentiment que vostè ens presta al posar-se en contacte amb nosaltres. Les seves dades no seran cedides a tercers, tret que es determini per llei. 

En el cas que ho desitgi, vostè podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, de limitació del tractament, de portabilitat de les dades, així com retirar el seu consentiment adreçant-se per escrit a l’Autoritat del Transport Metropolità amb domicili al carrer Muntaner, 315-321, 08021 Barcelona o bé al correu electrònic: 
atm@atm.cat, i indicant “Ref. Dades-ATM”.