Copy
Si no visualitzes correctament el buttletí, fes clic aquí

Butlletí núm. 10 | Juliol 2020

Recupera els viatges perduts per la covid-19

L'1 de juliol es va engegar la compensació dels títols que no es van poder utilitzar a causa de l'estat d'alarma per la covid-19. La compensació es pot aconseguir per dues vies diferents durant tot el 2020. (+)
Reobren els punts d'atenció presencial de la xarxa de transport públic

Es tornen a posar en marxa diferents tràmits que s'havien suspès els darrers mesos, com ara bescanvis o sol·licitud de títols especials bonificats(+)
Metro, FGC i TRAM amplien servei fins a les 2 de la matinada els caps de setmana
 
Els tres operadors ferroviaris recuperen part del servei en horari nocturn durant els caps de setmana tot el mes de juliol. (+)
El transport públic de l'àrea de BCN es reforça amb motiu de les PAU 2020
 
Diferents línies ferroviàries i per carretera ampliaran servei per donar resposta a la mobilitat dels estudiants, entre el 7 i el 10 de juliol. (+)
Twitter
Facebook
Instagram
LinkedIn
Website
Recorda que pots actualitzar les teves preferències donar-te de baixa del butlletí.

Autoritat del Transport Metropolità – C/ de Muntaner 315-321, Barcelona, 08021
 
En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE; l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) com a Responsable del Tractament l’informa que la dada «adreça de correu electrònic», de caràcter personal, serà tractada per gestionar el correu electrònic i atendre la seva petició, legitimats pel consentiment que vostè ens presta al posar-se en contacte amb nosaltres. Les seves dades no seran cedides a tercers, tret que es determini per llei. 

En el cas que ho desitgi, vostè podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, de limitació del tractament, de portabilitat de les dades, així com retirar el seu consentiment adreçant-se per escrit a l’Autoritat del Transport Metropolità amb domicili al carrer Muntaner, 315-321, 08021 Barcelona o bé al correu electrònic: 
atm@atm.cat, i indicant “Ref. Dades-ATM”.