Copy
Si no visualitzes correctament el buttletí, fes clic aquí

Butlletí núm. 13 | Novembre 2020

La demanda de transport públic cau significativament el primer cap de setmana de confinament municipal


Entre divendres i dilluns, la restricció a la mobilitat entre municipis ha tingut una conseqüència directa que permet comprovar-ne el compliment: la demanda al transport públic de l’àrea de Barcelona s’ha reduït significativament. Podeu veure'n tota la informació a la notícia enllaçada.
L'ATM realitza una enquesta per prevenir l'assetjament sexual al transport públic

L’estudi forma part del Pla de mesures contra l’assetjament al transport públic, impulsat en conveni amb el Departament de Territori i Sostenibilitat i l’Institut Català de les Dones. (+)
S'inicia el treball de camp de l'Enquesta de la Mobilitat en Dia Feiner 2020
 
La realització d'aquest estudi permet conèixer els patrons generals de mobilitat i l'evolució dels mateixos. Tota aquesta informació és de gran importància en la conjuntura actual de pandèmia per la covid-19. (+)
El Consell de la Mobilitat de l'ATM reafirma l'aposta per la mobilitat sostenible i eficient tot i el context actual 
 
El Pla Director de Mobilitat 2020-25 i el Pla Director d'Infraestructures 2021-30 són eines clau per impulsar i desenvolupar el canvi de model (+)
Twitter
Facebook
Instagram
LinkedIn
Website
Recorda que pots actualitzar les teves preferències donar-te de baixa del butlletí.

Autoritat del Transport Metropolità – C/ de Muntaner 315-321, Barcelona, 08021
 
En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE; l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) com a Responsable del Tractament l’informa que la dada «adreça de correu electrònic», de caràcter personal, serà tractada per gestionar el correu electrònic i atendre la seva petició, legitimats pel consentiment que vostè ens presta al posar-se en contacte amb nosaltres. Les seves dades no seran cedides a tercers, tret que es determini per llei. 

En el cas que ho desitgi, vostè podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, de limitació del tractament, de portabilitat de les dades, així com retirar el seu consentiment adreçant-se per escrit a l’Autoritat del Transport Metropolità amb domicili al carrer Muntaner, 315-321, 08021 Barcelona o bé al correu electrònic: 
atm@atm.cat, i indicant “Ref. Dades-ATM”.