Copy
Si no visualitzes correctament el buttletí, fes clic aquí

Butlletí núm. 11 | Setembre 2020

El transport públic de l'àrea de Barcelona recupera el 100% de l'oferta amb l'inici del mes de setembre


Tot i que s’espera una demanda inferior a l’habitual, s’oferirà la totalitat de l’oferta habitual del mes de setembre amb les mesures de protecció del covid-19 acordades amb les autoritats sanitàries (+)
Aprovada la Fase 1 per connectar el TRAM per la Diagonal

El projecte executiu de la fase 1 de construcció de les xarxes del Trambesòs i el Trambaix ha estat aprovat pel consell d'administració de l'ATM. (+)
Les T-compensació covid ja han començat a lliurar-se
 
A partir de l'1 de setembre, s'ha iniciat la distribució dels nous títols compensatoris. Aquests nous títols seran vàlids fins el 31 de març del 2021. (+)
L’ATM impulsa els Plans de Mobilitat Corresponsable per ajudar les empreses a gestionar la mobilitat durant l’etapa de represa
 
A través d’una eina d’autodiagnosi en línia, es genera un informe personalitzat amb les actuacions clau a implementar (+)Recupera els
teus viatges!

Twitter
Facebook
Instagram
LinkedIn
Website
Recorda que pots actualitzar les teves preferències donar-te de baixa del butlletí.

Autoritat del Transport Metropolità – C/ de Muntaner 315-321, Barcelona, 08021
 
En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE; l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) com a Responsable del Tractament l’informa que la dada «adreça de correu electrònic», de caràcter personal, serà tractada per gestionar el correu electrònic i atendre la seva petició, legitimats pel consentiment que vostè ens presta al posar-se en contacte amb nosaltres. Les seves dades no seran cedides a tercers, tret que es determini per llei. 

En el cas que ho desitgi, vostè podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, de limitació del tractament, de portabilitat de les dades, així com retirar el seu consentiment adreçant-se per escrit a l’Autoritat del Transport Metropolità amb domicili al carrer Muntaner, 315-321, 08021 Barcelona o bé al correu electrònic: 
atm@atm.cat, i indicant “Ref. Dades-ATM”.